muda-walk

Muda is het Japanse woord voor verspilling. Een Muda-walk is een manier om bewustzijn te creeeren bij bijvoorbeeld het team over allerlei vormen van verspilling die zich in de werkomgeving voordoen. Tijdens een Muda-walk maakt u foto's en notities van alles dat u opvalt. Het resultaat is een 1e inzicht in de verspillingen en inventarisatie van mogelijke verbeteringen op werkplekniveau.

De duur van een Muda-walk is 1 dagdeel en kan prima ingezet worden als kennismaking met de Lean principes. Inhoud van dit dagdeel is als volgt:

  • Wat is Lean?
  • 7 Wastes
  • Muda-walk in organisatie
  • Terugkoppeling 1e bevindingen
  • Inventarisatie mogelijke verbeteringen

Groepsgrootte maximaal 8 personen.