verbetermanagement

Een geslaagd verbetertraject levert besparingen op voor de korte termijn, maar zorgt ook voor blijvende veranderingen in de organisatie. Het is juist die combinatie van een kwantitatieve en kwalitatieve aanpak waardoor behaalde resultaten blijvend worden, ook op de langere termijn.
Als verbetermanager maakt De Haze Consultancy zich sterk voor harde, meetbare resultaten. Daarnaast besteden wij ook aandacht aan de bedrijfscultuur. Hoe lopen de processen en structuren binnen een organisatie? Zijn er patronen die contraproductief werken, of andere knelpunten die het functioneren in de weg staan? Hoe kunnen de werknemers en de capaciteiten van een organisatie optimaal worden ingezet voor een zo goed mogelijk resultaat?